कहिल्यै घाम नलागेको डोम  र हलखोर बस्तीमा निर्वाचनको उत्साह छैन
कमलेश मण्डल महोतरी, चैत ३०