प्राधिकरणको ध्यान प्राविधिक चुहावट कम गर्नेतर्फ
रमेश लम्साल