मनसुन जात्राको इतिहास
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ १६