अब पाँच वर्षपछि मात्र देखिनेछन् एकसाथ १ सय २६ बुद्धहरू
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १५