सुवर्ण पिण्ड पात्र दानम्
सबिना श्रेष्ठ भक्तपुर, भदौ ११