ललितपुर सहर बनाउने ललित !
सबिना श्रेष्ठ ललितपुर, जेठ २०