बेचिएका चेलीको भोगाइ पेन्टिङमा उतार्थिन् स्याल्टर
गिरीश गिरी काठमाडौं, वैशाख १७