जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज, अब समन्वय एकाई
काठमाडौं, चैत २८ (सेतोपाटी)