बैंकमा सुनका नक्कली गरगहना राखेर ठगी गर्ने थुनामा
झापा, चैत २२