ल क्याम्पसः तालाबन्दीबाट भर्ना अवरुद्ध
काठमाडौं, चैत २१