जाजरकोटमा आर्थिक गणना वैशाख १ देखि सुरू हुने
जाजरकोट, चैत १८