अब पाटन दरबार क्षेत्र पनि सवारीमुक्त
शान्ति तामाङ काठमाडौं, चैत १२