चन्दा उठाएर सडक खन्दै स्थानीय तर जनप्रतिनिधि भने भ्रमणमा !
दैलेख, चैत ५