एउटा नियम, सिंहदरबारभित्र मात्र
भानुभक्त काठमाडौं, भदौ १५