कर तिरेर सबैका आँखाको तारो बनेका ती प्रशासक
शोभा शर्मा काठमाडौं, साउन १८