मनमोहन अस्पताल सरकारले किन्ने निर्णय कहाँ रोकियो?
शोभा शर्मा काठमाडौं, साउन १७