'बीपीको योगदानलाई बेवास्ता गर्दा मुलुक अतिराष्ट्रवादको चपेटामा'