ठमेल र पोखरा २४ सै घण्टा खुलाउन सुरक्षा
काठमाडौं, साउन ५