संविधानबमोजिम नै १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, साउन ३