कामको रासमा 'अलमलिएका' काठमाडौं मेयर
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन ३