रोयल्टी र भ्याट : प्रदेशलाई कम र स्थानीय तहलाई बढी बनाउन सांसदको प्रस्ताव
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन २