प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नाम अनुमोदन
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन १