नेपाल र जिबुटीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना
काठमाडौँ, असार ३१