भक्तपुर नगरपालिकाको परिषद् आजदेखि सुरु
भक्तपुर, असार २९