केयूमा एमडी पढ्न १५, टियूमा किन ४७ लाख? 
शोभा शर्मा काठमाडौं, असार २९