वलीले जोगाए माओवादी दाङको इज्जत
नारायण खड्का दाङ, असार २९