राजपामा ८ सय१५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ६ जना प्रवक्ता
 सन्जिब बगाले  काठमाडौ, असार २८