झापाका १ हजार १ सय ७८ उम्मेदवारको जमानत जफत
भद्रपुर, असार २८