संशोधन अलपत्र, सरकार विस्तारको तयारी
मनोज सत्याल काठमाडौं, असार २७