विराटनगरलाई धुलो र हिलोबाट मुक्त गराउने प्रमुख पराजुलीको प्रतिबद्धता
विराटनगर, असार २७