नेपाल सरकारद्वारा भारतमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणको निन्दा
काठमाडौँ, असार २७