बन्दमा सबै खुला, निजी स्कुल मात्र किन बन्द?
मनोज सत्याल काठमाडौं, असार २७