विप्लवको बन्दले दाङको जन जीवन प्रभावित
नारायण खड्का दाङ,असार २७