नब्बे दिनको माग धान्नेगरी पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बन्दै
काठमाडौँ, असार २६