नेपालको विकास प्रयासमा सघाउने नर्वेको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, असार २६