माअोवादी अाक्रमणमा तरुण दलका बुढा घाइते
नारायण खड्का दाङ, असार २५