मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताले निर्वाचन ऐतिहासिक भयोः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त्त
काठमाडौँ, असार, २४