दाङमा गाउँ तथा नगरमा एमाले र वडामा काँग्रेस पहिलो
नारायण खड्का  दाङ,असार २३