भरतपुरलाई बुटवलको सन्देश
भगवती पाण्डे बुटवल, असार २२