तपाईंको जिल्लाको कुन ठाउँमा कसले जित्यो? (हेर्नुहोस् सूची)
सेतोपाटी काठमाडौं, असार २०