घोराहीमा लागेको कांग्रेसको घाउमा लमहीमा नुनचुक
नारायण खड्का दाङ, असार २०