मन्त्री नहुँदा सङ्घीय संरचनाको समितिको बैठक बस्न सकेन
काठमाडौँ, असार २०