पोखरा रङ्गशाला मन्त्रालयको प्राथमिकता परेको छः सचिव दाहाल
पोखरा, असार २०