२२ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिकामा एमालेको जित
सेतोपाटी काठमाडौं, असार १८