ओखलढुंगामा जित्नेको १९०६ मत, हार्नेको १९०३
काठमाडौं, असार १७ (सेतोपाटी)