२५ वर्षपछि पाएको मेयरको टिकट
सन्जिब बगाले काठमाडौं, वैशाख २८