अदालतका आदेशमा किन उर्दु र फारसी शब्द बढी?
शोभा शर्मा काठमाडौं, वैशाख १