पुरानो वर्गीकरणको आधारमा पत्रपत्रिकालाई १६ करोडको विज्ञापन
काठमाडौं, चैत २९ (सेतोपाटी)