स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मन्त्रीसँग अन्तरक्रिया गर्ने 
काठमाडौं, चैत २३