मुख्यमन्त्री पौडेलले गरे रङ्गशालाको निरीक्षण
हेटौंडा, चैत २१